Mantra- vad är det?

Såhär använder du ett mantra! 

Ett mantra är ett eller flera ord ihopsatta till en ramsa som du ljudar med eller utan melodi. Syftet med att använda ett mantra är att få hjälp med att fokusera tankarna under meditationen. Du kan även använda ett mantra under din yogapraktik i något särkilt syfte, för att betona ett tema eller manifestera en önskan. 

Vi översätter ordet mantra som består av två delar, man och tra till ungefär ”verktyg för tanken”. Man betyder sinne eller att tänka och tra betyder våglängd eller verktyg. Ett annat sätt att översätta, eller att förstå, vad ett mantra är kan vara är att föreställa sig att man använder sig av ett mantra för att tankarna ska ha något att vila på.

Universums våglängd

Att använda ett mantra är ett sätt att hamna på samma våglängd som universum och kunna slappna av och låta yogan eller meditationen göra jobbet. Ljud är energivibrationer och allt i hela universum består av energivibrationer, så även vi människor. Att vi kan stämma vårt instrument- kroppen- så att det befinner sig i harmoni med omvärlden är en härlig effekt av att yoga! Det är ett enkelt sätt (med en otroligt djup förklaring som omfattar både filsosfin och fysiken) att få ytterligare en dimension av yogapraktiken.

Som du säkert vet startar en yogaklass ofta med att läraren och deltagarna stämmer in i ett eller flera OM. Mantrat OM använder vi för att tona in och göra oss redo för dagens yogapraktik. Det är vanligt att alla sluter ögonen och skapar stämning tillsammans genom detta välkända mantra!

När man som nybörjare kliver in på en yogaklass kan det upplevas som överväldigande att så många personer låter så mycket för att sedan bli helt tysta förutom ljuden av deras andetag…men, du vänjer dig! Bli inte avskräckt utan ta det i din egen takt! Mantrat OM används för att tona in och landa på mattan. Det hjälper dig att släppa omvärlden för en stund och för att skapa gemenskap med varandra på klassen. 

Vad är OM?

OM anses vara universums heliga ljud. Den eviga vibrationen, alltings början och slut. Det kan ibland stavas Ohm eller Aum- så som ordet låter när vi använder det. Bokstaven A symboliserar den skapande kraften, bokstaven U står för det bevarande, det konstanta och oföränderliga. Bokstaven M står för den förstörande kraften. 

Testa själv! Gör mantrat högt för dig själv, känn hur det känns i kroppen. Dra ut på ljuden, låt dem fylla dig. Fortsätt att göra ljuden tyst för dig själv en stund och avsluta med att sitta i stillhet och upplev effekten. Om du övar på detta hemma kommer det kännas mer naturligt att göra det tillsammans med andra sedan. Prova dig fram och lycka till!

När yogaklassen är slut brukar ett eller flera OM sjungas för att markera avslut. Att sjunga mantran på yogan kallas för ”chanting”. Vi brukar av gammal god svensk vana inkorporera främmande ord i språket och göra de flesta utländska orden försvenskade, så oftast kallar vi detta för att ”chanta” på svenska. Använd ett mantra för att starta och avsluta yogaklassen, det är en bra ritual som underlättar för dig att komma i stämning. När du avslutar klassen hjälper mantrat dig att komma ur yogabubblan och göra dig redo för verkligheten igen!

Hälsoeffekter av att använda mantran

Det finns flera yogalärare som använder chanting och mantran under sina klasser och genom att göra ljuden och repetera dem under en lång stund kan vi uppnå fina hälsoeffekter. Vi vet ju redan att andetaget är av otroligt stor vikt och att vi gör andningsövningar, Pranayama, till en naturlig del av vår yoga är inget nytt. Att göra ljud hjälper oss ytterligare att använda andningen på ett fördelaktigt sätt. Tänk bara på alla glada körsångare! Alla mår bra av att låta tillsammans! 

Ett mantra skapar vibrationer och anses av utövare inom olika yogatraditioner vara heliga ord och ramsor. De upplevs som väldigt stärkande av många yogisar. Det finns inget religiöst bakom mantran, även om det förekommer recitation och sång i många- kanske alla?- av världens religioner. Att skapa ljud tillsammans är en ursprunglig mänsklig resurs för hälsa, välbefinnande och gemenskap. På yogaklassen kan du få chans att uppleva magiska moments när ni tillsammans chantar dagens mantra! 

Jag kommer att återkomma till kopplingen mellan mantran och manifestationer vid ett senare tillfälle. Ha det gott så länge och njut av våren!

/Carin

Inga kommentarer

Berätta vad du tycker

Din e-postadress kommer inte publiceras